Obrolan Ringan

Aran Wilangan – Malajah Basa Bali

Spread the love

Aran Wilangan – Malajah Basa Bali

Aran Wilangan – Malajah Basa Bali

1 = esa / besik / siki
2 = dua / dadua / kalih
3 = telu / tetelu / tiga
4 = pat / patpat / catur
5 = lima / lelima / panca
6 = enem / nemnem / sad
7 = pitu / pepitu / sapta
8 = kutus / ulu / asta
9 = sia / sanga
0 = windu / matan titiran / nol
10 = dasa
11 = solas
12 = roras
13 = telulas
14 = patlas
15 = limolas
16 = nemlas
17 = pitulas
18 = plekutus
19 = sia ngolas
20 = duang dasa / kalih dasa
21 = selikur
22 = dua likur / kalih likur
23 = telu likur / tigang likur
24 = pat likur
25 = selae
26 = nem likur
27 = pitu likur
28 = ulu likur
29 = sanga likur
30 = telung dasa / tigang dasa
35 = pasasur
40 = petang dasa
45 = setiman / satiman
50 = seket
60 = nem dasa
70 = pitung dasa
75 = telung benang / tigang benang
80 = ulung dasa
90 = sia dasa / sangang dasa
100 = satus
150 = karo belah
175 = lebak
200 = satak / bangsit
400 = samas
600 = telung atak / tigang atak
800 = domas
900 = sangang atus
1000 = siu
1200 = nem bangsit
1400 = pitung bangsit
1600 = sepaa
1700 = sepaa satus
1800 = sia bangsit
10000 = dasa tali / alakasa
15000 = limolas tali/ lebak sepaa
100000 = satus tali / aketi
1000000 = ayuta


Spread the love

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 − seventeen =