Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan ( 16 & 26 September 2020 )
Ucapan & Salam

Selamat Hari Raya Galungan & Kuningan ( 16 & 26 September 2020 )

Rahajeng nyanggra rahina jagat Galungan lan Kuningan semeton titiang semuanya. Dumogi Ida Sang Hyang Widhi ngicenin kerahayuan. (Selamat menyambut hari raya alam semesta Galungan dan Kuningan kerabat saya semuanya. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa memberikan kerahayuan)